събота, юли 11, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Научния център по земеделие в Търговище кани фермерите на открит ден

Ще се демонстрира интраутеринно осеменяване на овце с дълбоко замразен семенен материал по лапароскопския метод

На 4 юли от 14.00 часа в овцефермата на Научен център по земеделие – Търговище, съвместно с доц. Никола Методиев от Институт по животновъдни науки – Костинброд към Селскостопанска академия, ще се проведе Открит ден на интраутеринно осеменяване на овце с дълбоко замразен семенен материал по лапароскопския метод. По този начин в нуклеосовото стадо на Североизточната българска тънкорунна порода – Шуменски тип ще се извърши интродукция на гени (вливане на кръв) от кочове Борула и Австралийски меринос. Внасянето на нови компоненти на наследственост в генетичните структури на стадото ще намали негативният ефект от крайните форми на хомогенния подбор – инбридинга.