сряда, май 27, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Нено Димов: Язовирите за напояване са наполовина пълни

Предстоят проверки и на речните корита

Министърът на околната среда и водите Нено Димов днес взе участие в парламентарния  контрол в ресорната комисия в Народното събрание. Той заяви,че язовирите за напояване на земеделски земи са пълни средно под половината.

Водоемите, които се използват  за питейни нужди са пълни на 75%, но и да има свободни обеми. Тези, които са обслужват нуждите на  енергетиката, се поддържат запълнени около 70% от обема.
По думите на Нено Димов има опасност от наводнения. Министър допълни още,че ще  издаде заповед за проверка за проводимостта  на речните корита във връзка с предстоящото снеготопене и пролетно пълноводие.
Затова от този месец започват проверките от Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ) и от Басейновите дирекции за проводимостта на речните корита. Ако има проблемни участъци, те да бъдат почистени преди снеготопенето.

 

NivaBG.com
Виктор Павлов