четвъртък, май 13, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ЖивотновъдствоЗеленчукопроизводствоЗърнопроизводствоКартофопроизводствоЛозарствоНОВИНИОвощарствоПРСР 2014-2020Тютюнопроизводство

207 проекта са подадени по мярка 141 Подпомагане на полупазарни стопанства

207 проекта са подадени по мярка 141 Подпомагане на полупазарни стопанства

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Към 05.05.2011 г. са подадени 207 проекта по 141 мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, по Програмата за развитие на селските райони за прием 2011 г. Финансовата им стойност е в размер на 3 млн. лв. Приемът на проекти по тази мярка ще продължи до 29 юли 2011 г. За тази година е предвиден и втори прием по мярка 141, който ще започне от 31 октомври и ще продължи до края на 2011. Приключи приемът на проекти по мерки 223 “Първоначално залесяване на неземеделски земи” и 226 “Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” по ПРСР. Общо 14 са приетите проекти по горските мерки на програмата, които се подаваха от 4 до 29 април 2011 г. По мярка 223 са подадени 4 проекта, с приблизителна стойност на кандидатстване от 1 млн. лв., а по мярка 226 – 10 проекта с приблизителна стойност от 3 млн. лв. ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА 2011 ГОДИНА

Вашият коментар