четвъртък, февруари 27, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
ЖивотновъдствоЗеленчукопроизводствоЗърнопроизводствоМЗХНОВИНИОвощарствоОтлгежданеПЧЕЛАРСТВОРибарство и аквакултуриТютюнопроизводство

60 млн. лева са изплатени на фермерите от началото на годината

От началото на годината до настоящия момент ДФ „Земеделие“ изплати близо 60 000 000 лева за подпомагане на земеделските производители – животновъди

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

323Четения
NivaBG.com

По схемата de minimis за изхранване на преживни животни са подпомогнати 13 503 фермери, отглеждащи 259 585 крави, 6 243 биволици, 742 429 овце и 108 008 кози. Благодарение на съвместните усилия на ДФ „Земеделие” и Министерството на земеделието и храните сумата, която бе отпусната на животновъдите, се увеличи от 11 на 15 млн. лева. Така фермерите получиха по 39 лева за биволици и крави и по 5 лева за овце-майки и кози-майки. Помощта бе изплатена в определените срокове – от 7 до 23 май 2014 г.

Българските животновъди бяха подкрепени и с 2,5 млн. лева по схемата за водене на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните.

За трета поредна година Фонд „Земеделие” отпусна и 40 млн. лева за секторите птицевъдство и свиневъдство по схемата за държавна помощ за хуманно отношение към птици и свине.

От 2 до 20 юни 2014 г. ще продължи сключването на договори и изплащането на средства по схемата de minimis за подкрепа на пчеларите за справяне с нестабилните климатични условия през 2013 г. и началото на 2014 г.

След края на приема по схемата са подадени 4 208 заявления за 398 469 пчелни семейства, а определената помощ за пчелно семейство е 3,45 лв. До момента по схемата, която се прилага за втори път от Фонда, са изплатени близо 400 000 лв.
Допълнителна възможност, която ДФ „Земеделие” дава на българските пчелари, е кредитирането по Националната програма по пчеларство (НПП). Кандидатите, подписали договори по мерки Б и Г от пчеларската програма, могат да кандидатстват за кредити, директно отпускани от Фонда.

По двете мерки се отпуска помощ за нови кошери, голи роеве, отводки, пчелни майки и препарати за борба срещу вароатозата. Заявленията се подават в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическите лица и адрес на регистрация на юридическите лица до 31 юли 2014 г. Кредитите се отпускат при лихвен процент от 5% на годишна база. Спрямо миналата година лихвата е намалена с 1 пункт. Кредитът покрива до 95% от помощта по мерки Б и Г, а останалата част се осигурява от бенефициента. Затова преди да получат кредит, кандидатите трябва да докажат възможността си за съфинансиране на инвестицията със съответните разходооправдателни документи. Погасяването на кредита и дължимите по него лихви се осъществява еднократно, чрез прихващане на стойността му от одобрената финансова помощ, която пчеларят получава по мерки Б и Г от НПП.

ДФ „Земеделие” изплати и 500 хил. лева за насърчаване производството и използването на висококачествени семена, чрез предоставяне на субсидирани услуги от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.
За компенсиране на разходите за растителна защита на овощните насаждения, на производителите на плодове са отпуснати близо 800 хил. лв. по схемата свързана с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите в трайните насаждения през зимния период.

ДФ „Земеделие” и Министерството на земеделието и храните продължават съвместно да проучват нуждите и проблемите на българските фермери, да търсят най-добрите възможни начини за тяхното преодоляване и да подпомагат добрите земеделски практики.

Вашият коментар