неделя, март 29, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
ЗърнопроизводствоЗърнопроизводствоЗърнопроизводствоНОВИНИРАСТЕНИЕВЪДСТВОРастителна Защита

670 000 тона ечемик е ожънат по време на кампания 2011

Общо получената продукция е в размер на 670 000 тона при среден добив 378 кг./дка.

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Гардоприм Плюс Голд

Общо получената продукция е в размер на 670 000 тона при среден добив 378 кг./дка. Приключва жътвената кампания за ечемика. Към 15.07.2011 г. са реколтирани 1, 77 млн. дка или 97,32 % от засетите през тази година 1, 82 млн. дка с ечемик, сочат данни, обобщени от дирекция „Растениевъдство” на Министерство на земеделието и храните.


По данни на Националната служба по зърното (НСЗ) основните качествени показатели на ечемика, реколта 2011 г. са със следните стойности: съдържание на протеин 11,2 %, хектолитрова маса – 65,2 %, изравненост 74,1 %, влага – 11,5 %, културни (зърнени) примеси 1,8 % и чужди такива – 0,9 %. Анализирани от НСЗ са 225 бр. проби за 114 670 т., като наблюдаваното качество на зърното е относително добро. Не са установени партиди със съдържание на дефектирали зърна при покълване или плесенясване. По предварителни данни най-високи добиви са получени в областите Силистра (440 кг./дка.), Добрич (436 кг./дка.), Разград (420 кг./дка.), Плевен (415 кг./дка.) и Монтана (391 кг./дка.). Общо за страната са отчетени 3 352 дка. пропаднали площи, засети с ечемик. Миналата година средният добив е бил 339,7 кг от дка при реколтирани площи в размер на 2,45 дка, при тогава засети 2,53 дка. Общото добито количество ечемик през 2010 г. е било 833 000 тона. Nivabg.com

NivaBG.com

Вашият коментар