понеделник, април 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ЖивотновъдствоЗеленчукопроизводствоЗърнопроизводствоКартофопроизводствоЛозарствоНОВИНИОвощарствоПРСР 2014-2020Тютюнопроизводство

Агроеколози взимат близо 1 милион лева от Фонд „Земеделие”

Агроеколози взимат близо 1 милион лева от Фонд „Земеделие”

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Днес ДФ „Земеделие” ще изплати общо 965 хил. лв. на 210 кандидати по Мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013). Одобрените проекти са по 4 под-мерки: Биологично земеделие, Поддържане на земи с висока природна стойност, Поддържане на характеристики на ландшафта, както и Традиционно животновъдство. Така общият размер на изплатените субсидии по мярката през 2011 г. надхвърли 10 млн. лв., съобщи ДФ Земеделие.


Целта на Мярка 214 е да поощри въвеждането на щадящи околната среда методи на земеделско производство. Плащанията се предоставят ежегодно в продължение на най-малко пет години на стопани, поели ангажимент към агроекологичното земеделие. Те са компенсация за това, че полагат повече труд, влагат повече средства и понякога претърпяват загуби в името на опазването на природата. Максималните плащания на хектар са до 505 евро, а на животно – до 200 евро. Nivabg.com

Вашият коментар