вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИ

АЗПБ е против орязването на бюджета за земеделие

Членовете на Асоциация на земеделските производители в България /АЗПБ/са категорично против редуцирането на средствата за сектор земеделие.

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Членовете на Асоциация на земеделските производители в България /АЗПБ/са категорично против редуцирането на средствата за сектор земеделие. В закона за държавния бюджет за следващата година са заложени 340 млн. лв., което е с 230 млн. лв. по-малко от подписаното на 14 септември тази година споразумение между правителството и браншовите организации от сектора.


В меморандума бяха заложени 500 млн. лева за национални доплащания и държавни помощи. Към тези средства бяха обещани и 70 млн. лв. за възстановяване на неполучените през 2011г. средства за акциза за горивата за селскостопански нужди. Благодарение на положените от страна на АЗПБ усилия, освен досега действащите схеми за подпомагане за първи път във финансовата рамка за 2012г. са предвидени средства и за най-уязвимите към момента сектори в земеделието – зеленчукопроизводство и овощарство, както и птицевъдство и свиневъдство. Схемите за държавна помощ за тези сектори биха компенсирали частично тежкото им положение, затруднено допълнително от скъпите суровини и дъмпинговия внос от чужбина. „Притеснителен е факта, че към момента няма яснота как ще се разпредели разликата в средствата по различните пера, договорени във финансовата рамка”, коментира председателят на АЗПБ Христо Цветанов и добавя, че намаляването на тези средства в бюджета неминуемо ще се отрази негативно на целия сектор земеделие, който създава работни места и поддържа развитието на селските райони.” В предстоящите разговори с министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов, както и по време на обсъждането на проектобюджета в ресорните комисии в Народното събрание, АЗПБ твърдо застава зад позицията си за изпълнение на подписания меморандум и счита, че държавната подкрепа за земеделието е добър механизъм за стимулиране на икономиката. „Разбираме, че правителството е притиснато от изключително тежката икономическа и финансова криза, но земеделският сектор допринася за положителното търговско салдо на страната, формира по-висок дял от брутния вътрешен продукт, а средствата инвестирани от държавата в сектора се реинвестират в българската икономика”, допълни още Христо Цветанов.

Вашият коментар