четвъртък, октомври 28, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИПРСР 2014-2020

АЗПБ готвят анализ на ползите от преразпределитените плащания

Каква и за кои от фермерите ще е ползата от преразпределителните плащания от директните плащания за 2014 година

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Асоциация на земеделските производители в България спешно изготвя анализ за това каква и за кои от фермерите ще е ползата от „преразпределителните плащания” от директните плащания за 2014 г. Документът до две седмици ще бъде готов и ще бъде предоставен на обществеността и Министерство на земеделието и храните. Целта на анализа е да подпомогне експертите при аргументацията им за избор на този вид плащания.

 

АЗПБ взе това решение след като МЗХ публикува проект на наредба на 14 февруари относно начина на директните плащания без да я  съгласува с браншовите организации, въпреки обещанията, които политическото ръководство на министерство на земеделието даде по време на Втората национална среща на земеделските производители в България, която се проведе в началото на месеца в Златни пясъци. Единственият аргумент, посочен в проектодумента е, това се прави „с оглед необходимостта от подпомогане на малките и средни стопанства от 2014 г. предлагаме земеделските стопани да могат да кандидатстват и по схемата за преразпределително плащане”.

Подпомагането на сектори като зеленчукопроизводство, животновъдство, овощарство/които са всъщност малките и средни производители/ са съществена част от позициите на АЗПБ за следващия програмен период. Затова смятаме, че готвеният от нас анализ ще покаже дали „преразпределителното плащане” ще има ефект върху тях., заявиха от АЗПБ.

„Към този момент ние не можем да вземем позиция по същество, тъй като МЗХ не ни предостави нито анализ на ситуацията, нито евентуални прогнози. Освен това не бе спазен обичайният ред да бъдат уведомени НПО и обществеността за това, че вече е готова такава проектонаредба. Тя е качена на сайта на МЗХ на 14 февруари като „Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане .”, която нашите експерти откриха по време на рутинен преглед на документите, които министерството публикува.“, допълни още председателят на АЗПБ, Венцислав Върбанов.

Вашият коментар