понеделник, октомври 25, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ЗеленчукопроизводствоЗърнопроизводствоЗърнопроизводствоНОВИНИОвощарствоРастителна Защита

Байер България откри първия по рода си Център за агроиновации в България

В подкрепа на устойчивото земеделие

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Днес в района на село Горна Митрополия, област Плевен, бе открит първият по рода си Център за агроиновации на Байер в България.

Целта на Центъра за агроиновации на Байер е да демонстрира устойчиво земеделие в реални условия. Идеята за реализацията на проекта се заражда в отговор на бъдещите предизвикателства в световен мащаб – нарастването на световното население, увеличеното търсене на повече и по-добра храна и намаляващата обработваема площ на глава от населението.

Габор Равицки, Мениджър на Кроп Сайънс в Байер България

„Устойчивото земеделие е ключът към това да успеем да осигурим храна за нарастващото световно население. Центърът за Агроиновации, който откриваме днес, е част от наш глобален проект и инвестиция в бъдещето. Бихме искали, заедно с фермерите и други партньори, да подобрим знанията в областта на земеделието и да осигурим достъп до световна мрежа за обмен на добри практики.“, сподели Габор Равицки, Мениджър на Кроп Сайънс в Байер България.

Фокусът на работа на Центъра за агроиновации ще бъде в следните основни направления:

Развитие на интегрирани решения (семена и хибриди, продукти за растителна защита и услуги), създадени с цел опазване и увеличаване на добивите и качеството на зърнените култури.
Изпитване на продуктите за растителна защита на Байер чрез статистически базирани опити с цел адаптирането им към условията в България.

Промотиране на мерките за проактивно стопанисване с цел предпазване на потребителите, опазване на околната среда и културите, както и безопасност на храните.

Иницииране на партньорства, целящи да осигурят устойчиво земеделие

По време на церемонията на откриването бяха представени интересни технологии, с които ще работи центърът, като Phytobac® – иновативна система за оптимално управление на отпадъчните води в стопанството и хотел за пчели – сигурно място за дивите пчели и другите опрашители, където те могат да намерят подслон и да се скрият при лошо време.

Байер: Наука за по-добър живот

Байер е международна компания с опит в областите на науките за живота – здравеопазване и земеделие. Продуктите и услугите на Байер имат за цел да носят полза на хората и да подобрят качеството им на живот. В същото време Групата цели да създаде стойност чрез иновации, растеж и висок потенциал за печалби. Байер съблюдава принципите на устойчиво развитие, както и социалните и етичните си отговорности. През финансовата 2015 г. в Групата работят около 117 000 служителя, а компанията реализира продажби в размер на 46.3 млрд. евро. Капиталовите разходи възлизат на 2.6 млрд. евро, а разходите за изследователска дейност и развитие – на 4.3 млрд. евро. Тези цифри включват бизнеса с високотехнологични полимери, който беше пуснат на фондовата борса като независима компания под името Ковестро на 6 октомври 2015 г. За повече информация посетете www.bayer.com.

Вашият коментар