понеделник, октомври 18, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
БабхЗеленчукопроизводствоЗърнопроизводствоКартофопроизводствоЛозарствоНОВИНИОвощарствоПРСР 2014-2020Растителна ЗащитаТорове и препарати

Българската агенция по безопасност на храните ще извърши базово обучение на земеделски производители за употреба на ПРЗ втора категория

Българската агенция по безопасност на храните ще извърши базово обучение на земеделски производители за употреба на ПРЗ втора категория

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Съгласно чл.26 от Наредба 104 за контрола върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита, е утвърдена учебна програма за професионална подготовка за придобиване на правоспособност за употреба на продукти за растителна защита от II – ра категория от земеделски производители. Обучението продължава и през 2011 г.


Целият курс на обучение е с продължителност една седмица. Той ще се проведе в град Пловдив и ще започне при набиране на нужния брой желаещи земеделски производители. Таксата за целия курс на обучение и за издаване на удостоверение е 60 лв. Желаещите земеделски производители попълват заявление по образец в отдел „Контрол на продуктите за растителна защита и торове” („КПРЗТ“) към Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Пловдив, като прилагат следните документи: Две снимки 2/3 см; Копие от документ за образование; Платена такса за обучението; Образеца на заявлението можете да изтеглите от

ТУК

Вашият коментар