понеделник, януари 21, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИПРСР 2014-2020

Бюджетът по 18 мерки от ПРСР през тази година ще е 425 млн. евро

Приемите по мерките от ПРСР ще се отварят по насоки за условия за кандидатстване и изпълнение

150Четения
NivaBG.com

Бюджетът по 13 инвестиционни и 5 компенсаторни мерки, които предстои да бъдат отворени през 2018 година ще е в размер на 425 млн. евро, съобщиха експерти на МЗХГ по време на среща със земеделски производители от област Перник.

Експертите представиха пред земеделските производители графика на прием по мерките от ПРСР през тази година, като още през февруари се очаква да бъдат отворени мерките за инвестиции в преработването на земеделска продукция, за млади фермери и за МИГ-овете. Заедно с кампанията за плащанията на площ пък ще започне приемът по компенсаторните и горските мерки. Мерките за инвестиции в малки стопанства и за неземеделски дейности ще бъдат отворени през април както мярката за организациите на производители. По-късно през годината се очаква да бъдат отворени мерките за иновациии, за обученията и за финансиране на изграждането на малка туристическа инфраструктура.

Те представиха новостите при кандидатстване по мерките на ПРСР през тази година. Нововъведенията са две- като съгласно законови промени кандидатстването за подпомагане ще става по насоки за условията за кандидатстване и изпълнение. Освен това заявленията по инвестиционните мерки ще се подават по електронен път през системата ИСУН, докато компенсаторните мерки остават както и досега по ИСАК.

За да подават документите си по електронен път земеделските производители трябва да разполагат с електронен подпис, или да упълномощават други лица, които да ги подписват. Издаването на електронен подпис струва между 10 и 12 лева. Подавайки електронно документите си, фермерите ще имат възможност да следят на какъв етап се намират проектите им, и комуникацията ще се извършва по електронен път.

Вашият коментар