събота, юни 19, 2021
0887257707 videnov@abv.bg

МЗХ

Отменя се Наредба за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда
БабхМЗХНОВИНИПРСР 2014-2020

Отменя се Наредба за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда

Отменя се Наредба №7 от 1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, това става ясно от брой 38 на Държавен вестник.  С тази Наредба се определяха хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат и търгуват с храни...

Регламент № 1107/2009  започва да се прилага от на 14 юни.Той установява правилата за разрешаване на продукти за растителна защита
1 309 310 311
Page 310 от 311