петък, май 24, 2019
0887257707 videnov@abv.bg

ПРСР 2014-2020

МЗХ публикува проект на наредбата по мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
ПРСР 2014-2020

Удължиха срока за проекти за преработка на земеделска продукция

Местна инициативна група Добричка обяви втори прием на проектни предложения по подмярка 4.2 „Ивестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията за Водено от общността местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020...

1 2 3 94
Page 2 от 94