сряда, декември 19, 2018
0887257707 videnov@abv.bg

ПРСР 2014-2020

ПРСР 2014-2020

Приключи предварителната оценка по подмярка 7.2

След получени и обработени възражения от Управляващия орган на ПРСР, приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения, подадени през „ИСУН 2020“ по обявената процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – Площи. Всеки кандидат, който е подал възражение може да...

1 2 3 91
Page 2 от 91