петък, май 24, 2019
0887257707 videnov@abv.bg

Зеленчукопроизводство

Регламент № 1107/2009  започва да се прилага от на 14 юни.Той установява правилата за разрешаване на продукти за растителна защита
БабхЗеленчукопроизводствоЗеленчукопроизводствоЗърнопроизводствоЗърнопроизводствоКартофопроизводствоКартофопроизводствоЛозарствоЛозарствоМЗХНОВИНИОвощарствоОвощарствоПРСР 2014-2020Растителна ЗащитаТютюнопроизводство

Регламент № 1107/2009 започва да се прилага от на 14 юни.Той установява правилата за разрешаване на продукти за растителна защита

От 14.06.2011  започва прилагането на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1107/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година, относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета. ...

Заместник министърът на земеделието Светлана Боянова представи промените в Програмта за развитие на селските райони
1 36 37
Page 37 от 37