Десислава Танева: Приехме на 1-во четене Закона за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанска Академия

ССА ще се финансира автономно
   Прочетена: 368 пъти
Десислава Танева: Приехме на 1-во четене Закона за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанска Академия
Десислава Танева: Приехме на 1-во четене Закона за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанска Академия

Приехa на 1-во четене Закона за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанска Академия.

Въвежда се принципа на автономност в областта на финансирането на Академията, което ще увеличи нейната научна свобода, ще възстанови демократичното и академично начало, ще доведе до нейната равнопоставеност с другите научни организации / Българската академия на науките и държавните висши училища/.


Предложената промяна е насочена към превръщането на селскостопанската наука във фактор за развитие на земеделския сектор на базата на нови знания и иновационните дейности, за създаване на качествен научен продукт и реализация на цялостни проекти в обществен интерес. Същевременно се очаква да се създадат подходящи условия на труд и гарантиране на достойни възнаграждения за работещите.


Автор  
КОМЕНТАРИ
Няма коментари!
ОЩЕ ПО ТЕМАТА