понеделник, януари 21, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Десислава Танева: Приехме на 1-во четене Закона за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанска Академия

ССА ще се финансира автономно

89Четения
NivaBG.com

Приехa на 1-во четене Закона за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанска Академия.

Въвежда се принципа на автономност в областта на финансирането на Академията, което ще увеличи нейната научна свобода, ще възстанови демократичното и академично начало, ще доведе до нейната равнопоставеност с другите научни организации / Българската академия на науките и държавните висши училища/.

Предложената промяна е насочена към превръщането на селскостопанската наука във фактор за развитие на земеделския сектор на базата на нови знания и иновационните дейности, за създаване на качествен научен продукт и реализация на цялостни проекти в обществен интерес. Същевременно се очаква да се създадат подходящи условия на труд и гарантиране на достойни възнаграждения за работещите.

Вашият коментар