събота, септември 26, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИРибарство и аквакултури

ДФ „Земеделие“ изплати над 640 хил. лв. за развитие на рибарството

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция преведе 641 603 лв. по седем проекта за развитие на рибарските области – мярка 4.1 от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР)

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

180Четения

   Две Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) – „Бяла – Долни чифлик – Аврен“ и „Главиница – Тутракан – Сливо поле“, получиха субсидии за реализиране на местните си стратегии за развитие. Проектите предвиждат създаване на сърф училище и предоставяне на туристически атракции. Разплащателната агенция изплати и субсидия от 61 492 лв. за втория етап от проект за създаване на училище за ветроходни спортове.Общата стойност на инвестицията е 372 144лв. Одобрените субсидии по тези три проекта е до 60%, от които 75% се осигуряват от ЕФР, а 25% – от държавния бюджет.

    МИРГ „Български Черноморски сговор – Бяла – Долни чифлик – Аврен“работи по проект за печатно издание „История на рибарството“, за което Разплащателната агенция изплати аванс от 19 311 лв. Размерът на одобрената субсидия е 38 623 лв. Друг проект на обща стойност 586 053 лв. е за създаване на институционална рамка на нови водни атракционни спортове в курортен комплекс Слънчев бряг чрез интегриране на младежи от рибарски семейства от територията на МИРГ „Поморие – Несебър“. По него са преведени 292 095 лв. За свое проектно предложение Община Девин получи авансово плащане в размер на 197 984 лв. Дейностите включват изграждането на водопровод за термални води в Беденски бани в гр. Девин. Окончателно плащане от 45 600 лв. за изпълнена експертна помощ получи и Община Поморие. Безвъзмездната помощ по четирите проекта е 100% от размера на одобрената инвестиция.

Вашият коментар