четвъртък, февруари 27, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИРибарство и аквакултури

ДФЗ финансира проекти на местни рибарски групи

Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателната агенция изплати субсидия в размер на над 128 хил. лв.

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

171Четения
NivaBG.com

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателната агенция изплати субсидия в размер на над 128 хил. лв. за дейности по три проекта с екологична насоченост на Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) по Мярка 4.1„Развитие на рибарските области” по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР).

   Местната стратегия за развитие на МИРГ „Поморие – Несебър” предвижда осъществяването на проект за екологичен риболовен туризъм. Стойността на изплатената субсидия е 32 785 лв. МИРГ „Главиница – Тутракан – Сливо поле” получи финансиране на стойност от 30 559 лв. Проектът е за разработка и поддържане на интернет страница и създаване на база данни с приложимото законодателство в сферата на околната среда в рибарската област. Разплащателната агенция изплати и субсидия в размер на 64 800 лв. и на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“ за закупуване на нови мрежи за отглеждане на пъстърва в гр. Доспат.

Безвъзмездната финансова помощ по трите проекта е в размер до 100%, от които 75 на сто се осигуряват от Европейския фонд за рибарство (ЕФР), а 25 на сто от държавния бюджет на България.

Вашият коментар