неделя, март 29, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИРибарство и аквакултури

ДФЗ отпуска средства по проекти в рибарския сектор

1 400 286 млн. лева изплати ДФ „Земеделие“-Разплащателна агенция по седем проекта

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Гардоприм Плюс Голд

Проектите са реализирани от Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР).

Авансово са преведени над 528 хиляди лева от разплащателната агенция по два проекта в изпълнение на местни стратегии за развитие на рибарските общности за изграждане на център за изкуство, местни занаяти и традиции в Созопол и за реконструкция на читалището в Главиница.

Инициативите са за създаване на лаборатория за квалификация и преквалификация на морски кадри и подобряване на конкурентоспособността на рибарите, за закупуване на оборудване в преработвателни предприятия, както и за изграждане на туристическа пътека и детска площадка. Общата стойност на изплатените окончателно субсидии по пет проекта на местни рибарски групи е в размер на 872 198 лв. 

NivaBG.com

Вашият коментар