неделя, януари 20, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
Лоза и виноНОВИНИ

До 20 юни 2013 година се удължава срокът за кандидатстване по лозарската програма

Целта е по-голям брой земеделски стопани да се възползват от възможностите на програмата. Националната програма се прилага като финансов инструмент в България за периода 2008/2009 – 2013/2014г.

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

148Четения
NivaBG.com

До 20 юни 2013г. ще продължи приемът на единни заявления за До 20 юни 2013 година се удължава срокът за кандидатстване по лозарската програмаподпомагане по мерките от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г.

Целта е по-голям брой земеделски стопани да се възползват от възможностите на програмата. Националната програма се прилага като финансов инструмент в България за периода 2008/2009 – 2013/2014г. Бюджетът за финансовата 2013 година е 52 302 003 лева и се осигурява от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). Лозарите се подпомагат по мерките „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”, „Застраховане на реколта” и „Промоции в трети страни”. До момента по мерките за подпомагане са изплатени средства в размер на 9 706 347 лева.

„Преструктуриране и конверсия на винени лозя” и „Застраховане на реколта”

По мерките „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” и „Застраховане на реколта” могат да кандидатстват собственици, арендатори или наематели на лозови насаждения. Те трябва да са регистрирани като лозарско стопанство, съгласно Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН).

„Промоции в трети страни”

По мярката „Промоции в трети страни” могат да кандидатстват търговски дружества, кооперации, сдружения и междупрофесионални организации. Финансовата помощ по мярката е в размер до 80% от действителните разходи по промоционалния проект. Кандидатите трябва да притежават удостоверение от Изпълнителната агенция по лозата и виното за право на участие по съответната мярка.

Вашият коментар