До 60 дни се удължава срокът за кандидатстване по инвестиционните мерки на ПРСР

Комуникацията с експертите през системата ИСУН ще се осъществява изцяло по електронен път
   Прочетена: 261 пъти
До 60 дни се удължава срокът за кандидатстване по инвестиционните мерки на ПРСР
До 60 дни се удължава срокът за кандидатстване по инвестиционните мерки на ПРСР

Срокът за кандидатстване по всички инвестиционни мерки на ПРСР ще стане два месеца, съобщиха по време на среща със земеделски производители експерти на аграрното министерство. Те представиха новостите при кандидатстване по мерките на ПРСР през тази година.

Нововъведенията са две- като съгласно законови промени кандидатстването за подпомагане ще става по насоки за условията за кандидатстване и изпълнение. Освен това заявленията по инвестиционните мерки ще се подават по електронен път през системата ИСУН, докато компенсаторните мерки остават както и досега по ИСАК.

За да подават документите си по електронен път земеделските производители трябва да разполагат с електронен подпис, или да упълномощават нотариално друго лице, което да ги подписва. Бенефициерите по инвестиционните мерки ще могат да задават своите въпроси към експертите чрез електронния им профил до три седмици преди приключване на приема по всяка една от мерките. Разясненията във връзка с условията на кандидатстване и отговорите на въпросите ще бъдат публикувани 10 дни преди изтичане на сроковете за кандидатстване. Заради засиления интерес към мерките по ПРСР вече е въведена предварителна оценка на проектите, като ако има разлика в присъдените и заявени от бенефициерите точки, те ще могат да обжалват пред съответния управляващ орган, който от своя страна ще проверява ДФЗ.

 


Автор  
КОМЕНТАРИ
Няма коментари!
ОЩЕ ПО ТЕМАТА