четвъртък, май 13, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИ

Две защитени зони по Натура 2000 има в региона на Монтана

Две са защитените зони в региона на Монтана

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Две са защитените зони в региона на Монтана, които попадат в Натура 2000, стана ясно днес на срещата-дискусия със земеделските производители от региона. Експерти от Министерство на земеделието и храните и от местните служби по съвети в земеделието разясняват как и кога може да се кандидатства по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.


Собствениците на земи в районите на Берковица и Вършец могат да кандидатстват по мярка 213 „Плащания по Натура 2000 за земеделски земи”, обясни Александър Атанасов от дирекция «Развитие на селските райони» в МЗХ. Той запозна земеделските производители с начините за кандидатстване по мярката. Представи и компенсаторните плащания, като уточни, че собствениците на земи, чиито площи попадат векологичната мрежа Натура 2000, трябва да кандидатстват по нея, за да получат допълнителни средства към директните си плащания. Заявленията по мярка 213 могат да се подават до 15 май като част от Общото заявление за директни плащания на площ. От 30 до 150 евро на хектар могат да получат земеделските стопани, които ще кандидатстват по мярката.

Чрез плащанията по агроекологичната мярка 214 земеделските производители могат даувеличат плащанията си за площ от два до трипъти, обясниха експертите от Министерство на земеделието и храните.

По двете мерки не може да се кандидатства едновременно, бе разяснено още на срещата.

Собствениците на 67 ферми от ІІ категория и на 148 ферми от ІІІ категория от региона на Монтана могат да кандидатстват за инвестиции в обхвата на гарантираните бюджети по мярка 121 «Модернизиране на земеделските стопанства» от ПРСР. Всички ферми трябва да се модернизират и да достигнат съответните евростандарти до края на 2011 г., напомниха експертите. Фермерите имат възможност да кандидатстват по мярка 121 и в направленията за: кокошки-носачки и свине-майки. Приемът по мярката е отворен и крайният срок за подаване на проекти е 4 април 2011 г.

 

Две защитени зони по Натура 2000 има в региона на Монтана

Вашият коментар