четвъртък, октомври 18, 2018
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИ

ЕК одобри националната стратегия за устойчиви програми за пазара на плодове и зеленчуци до 2021 г.

Стратегията дава възможност на производителите на плодове и зеленчуци да получават финансова помощ за одобрени проекти

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

134Четения
NivaBG.com

Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия одобри Национална стратегия за устойчиви оперативни програми за пазара на плодове и зеленчуци в Република България за периода 2017 – 2021 година, заедно с включената в нея Национална рамка за екологични дейности, съобщиха от аграрното ведомство. Тя включва анализ на потенциала за развитие на организациите на производители на плодове и зеленчуци; обосновка на избраните приоритети; цели на оперативните програми, инструменти и показатели за постигнатите резултати; оценка на оперативните програми и задължения за отчитане на организациите на производители.

 

От своя страна nационалната рамка определя неизчерпателен списък с екологични дейности, които се включват в оперативните програми и условията за тяхното прилагане. Националната стратегия предоставя възможност на признатите организации на производители на плодове и зеленчуци да получат финансова помощ от Европейския съюз и от националния бюджет за изпълнение на одобрени оперативни програми. Подадените през 2017 г. оперативни програми ще бъдат оценявани по реда, определен в новата стратегия.

NivaBG.com

Вашият коментар