неделя, декември 16, 2018
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИПРСР 2014-2020

ЕК одобри схеми за картофи и животновъдство

Европейската комисия одобри схема за “Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

137Четения
NivaBG.com

Европейската комисия одобри схема за “Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи”.

Целта на помощта е да се предотврати разпространението на почвени неприятели по картофите на територията на страната ни. Ще се компенсират разходите на земеделските производители по закупуване на средства за растителна защита за предотвратяване разпространението и унищожаване нашествието на вредителите по култура картофи.   Помощта се предоставя на малки и средни предприятия – земеделски производители на картофи, чрез предоставяне на субсидирани услуги от лица, притежаващи разрешение за търговия на едро или дребно с продукти за растителна защита.   Държавната помощ ще се прилага през 2013 и 2014 година.   Предстои схемата да бъде утвърдена и от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие” за прилагане на територията на страната.

ЕК одобри схема за компенсиране на фермерите при профилактика и болести по животните

   

Европейската комисия одобри схема за Държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните. Схемата е насочена към подпомагане на земеделски стопани, отглеждащи селскостопански животни и осъществяващи дейност в първичното селскостопанско производство. Това ще се осъществява чрез покриване на разходите за дейности със задължителен характер, свързани с гарантиране здравето на животните и недопускане на зарази и епидемии. Тя се предоставя на животновъди, малки и средни предприятия, чрез предоставяне на субсидирани услуги от ветеринарни лекари за дейностите по идентификация на животните и извършване на диагностични изследвания на животните   Помощта може да покрива до 40% от стойността на средствата за официална идентификация и до 100% от разходите за манипулациите свързани с идентифициране на животните, разходите за изпълнение на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните, както и за вземане и транспортиране на пробите, необходими за изследванията.   Срокът на прилагане на схемата е до 30 юни 2014 г.

Вашият коментар