вторник, юли 27, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
Агро НовиниНОВИНИ

Експерти предлагат обвързаната подкрепа за производителите на плодове и зеленчуци да се ограничи до 3-4 култури

Минималният добив от мляко

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Подпомагането на производителите на плодове и зеленчуци обвързано с производството, да се ограничи до 3-4 култури, предлагат в становище по повод промените в схемите за обвързана подкрепа от Фондация Inteliagro.

 

Това според тях трябва да стане на базата на анализ на конкурентоспособността, трудоемкостта и потенциала за развитие като се осигури дългосрочен ефект от прилагането на субсидията.

 

Те смятат че е необходимо прецезиране на технологичните карти за плодове и зеленчуци, като се вземат в предвид технологичното развитие и интензивните практики в земеделието през последното десетилетие.

Като пример в становището се посочва Полша, която подпомага само производството на ягоди и малини. Други страни подпомагащи само определени производители на плодове са Гърция и Франция.

 

Освен това те смятат че въвеждането на диференцирана ставка за стопанствата до 30 хектара по-скоро ще усложни прилагането и. Опитът от въвеждането на Преразпределителното плащане по СЕПП показа, че стопанствата между 30 и 150 ха масово се раздробяват, а държавата няма волята да преследва нарушителите. Предложените за доказване минимални добиви не дават отговор на въпроса, дали тези, които произвеждат собствена продукция подлежаща на по-дълго съхраняване като например ябълки и лук ще бъдат подпомагани.

 

Подпомагането на оранжерийните производители също е нецелесъобразно, тъй като те трябва да са по-конкурентноспособни и с по-голяма финансова мощ.

 

По отношение на схемите за подпомагане на животни се препоръчва увеличаване на минималния брой животни, които не попадат под селекционен контрол за да се стимулира увеличаване на средния брой животни в малките стопанства с между 10 и 50 животни. Това може да стане като се диференцира ставката и се комбинира например с държавно подпомагане при кредитиране за закупуване на животни за сметка на преходната национална помощ.

 

Основната задача на държавата в политиката в сектора би следвало да бъде как по-малките стопанства да пораснат и станат стабилни икономически единици, а не да ги обрича на мизерия. Според редица изследвание икономическа ефективност в животновъдството се постига при средна големина на животните от 40-50 животни при кравите и минимум 200 при овцете и козите.

 

При разработването на предложенията за ставките в животновъдството не става ясно на базата на какви икономически допускания са базирани те, а съотношението на субсидията между отделните видове животни не е съобразена с реалностите и бизнес цикъла.

 

Минималният добив от мляко е обидно нисък спрямо реалността и не стимулира продуктивността, конкурентноспособността и изсветляването на сектора, поставени като цели. За да се постигне това, минимумът би следвало да бъде 5000 кг на млечна крава под селекционен контрол, 3800 кг на млечна крава в равнинен район и 2800 кг за крава в планински район. Заложените в момента минимални добиви единствено могат да демотивират стопаните да полагат необходимите грижи за животните и да повишават своята конкурентоспособност.

 

Диференцирането на ставките за животни под селекционен контрол, особено при толкова ниски добиви означава само пилеене на ресурси.

 

Поради неясния характер новите предложения в сектор животновъдство няма да постигнат някакъв конкретен ефект, а ще затруднят административния контрол и ще се създадат предпоставки за опорочаване на схемите.

 

От Inteliagro считат като похвално все пак това, че аграрното министерство прецезира схемите за обвързана подкрепа като се създадат повече стимули за производителите на базата на направен анализ.

Вашият коментар