четвъртък, февруари 27, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИПРСР 2014-2020Рибарство и аквакултури

Еврокомисията връща повторно за корекции споразумението за партньорство с България

Европейските експерти имат забележки и по отношение на собствеността върху земята.

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

161Четения
NivaBG.com

Европейската комисия за втори път връща предложения от България проект за споразумение за партньорство с аргумента, че този документ не изпълнява основната си функция, а именно да отрази спазването на принципа за тематична концентрация на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Това означава, че страната не е успяла да докаже, че с новите оперативни програми страната ще осигури по-голяма добавена стойност за интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж на икономиката.

По отношение на селските райони Еврокомисията нееднократно заяви, че субсидии ще се отпускат само ако се докаже, че осигуряват растеж, работни места, икономическо съживяване и подпомагат борбата с обезлюдването на цели региони. В становището на ЕК се казва, че предложеното от България споразумение за партньорство не е част от цялостна стратегия за съживяване на обезлюдяващите се райони, затова настоява за корекции.

Европейските експерти имат забележки и по отношение на собствеността върху земята. Тъй като устойчивостта на собствеността и наемането на земята е условие за инвестиции в рамките на европейския фонд за развитие на селските райони, споразумението за партньорство би трябвало ясно да посочва мерките, предвидени в това направление, се казва в доклада.

Изисква се нов подход и по отношение на усвояването на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). За изпълнение на целите на общата политика в областта на рибарството са необходими сериозни мерки за преодоляване на структурните недостатъци на българския черноморски флот, характеризиращ се с неизползвани и недостатъчно използвани съдове с ниска икономическа производителност и енергийна ефективност, пише в документа.

Посочва е и необходимостта страната ни да поеме ангажимент за разработване на ясна политика за българския черноморски флот и концепция за развитието на инфраструктурата за риболов. По отношение на пристанищата липсата на обща концепция за развитието на инфраструктурата за риболова беше една от основните слабости при изпълнението на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г., припомнят експерти.

Вашият коментар