петък, март 23, 2018
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИ

Фейсбук дискусия с експерти на тема "Изпълнение на проекти по мярка 112"

На 08.01.2013г. (вторник) от 18:00 до 19:00 часа на Фейсбук страницата на Програмата за развитие на селските райони (www.facebook.com/PRSRBG) ще се проведе дискусия в реално време с експерти на тема „Изпълнение на проекти по мярка112 „Създаване на стопанства на млади фермери“.

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

105Четения

На 08.01.2013г. (вторник) от 18:00 до 19:00 часа на Фейсбук страницата на Програмата за развитие на селските райони (www.facebook.com/PRSRBG) ще се проведе дискусия в реално време с експерти на тема „Изпълнение на проекти по мярка112 „Създаване на стопанства на млади фермери“.

Събитието цели да събере на едно място бенефициенти и експерти, за да обсъдят заедно възможностите и предизвикателствата при изпълнението на вече одобрени проекти по мярка 112 от ПРСР. Дискусията ще даде възможност и на бенефициентите да обменят опит помежду си. В 18:00 часа на 8януари на т.нар. „стена“ на Фейсбук страницата на ПРСР ще бъде публикуван анонс за събитието, под който ще се събират всички въпроси и отговори. Разговорът ще протече именно на „стената“, за да бъде видим за всички, които проявяват интерескъм мярката, включително и за тези, които нямат възможност да се включат в дискусията в определения час. По мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ се подпомагат проекти на млади фермери, които допринасят за постигане на целите на мярката, а именно: 1. улесняване и подпомагане процеса на създаването на земеделски стопанства или поемането на вече съществуващи стопанства; 2. подпомагане процеса на модернизиране на земеделските стопанства и достигането на съответствие с изискванията за безопасност на труда, опазване компонентите на околната среда, хигиена и хуманно отношение към животните.

Вашият коментар