четвъртък, октомври 28, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИ

Фермерите могат сами да теглят цифрови данни за площите си за Кампания 2016

Достъпът до данните става чрез потребителско име и персонален код от заявлението за кандидатстване

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Земеделските стопани, които са кандидатствали за директни плащания за Кампания 2016, могат сами да изтеглят цифрови географски данни (графична информация) за парцелите, които са заявили за подпомагане. Данните се намират в Система за индивидуална справка по Директни плащания, обособена в секция на началната интернет страница на Фонд „Земеделие”.

 

Достъпът до системата става чрез потребителското име и персоналния код от заявлението за директни плащания. В секцията за справка има и ръководство за работа с цифровите данни, както и инструкции за въвеждането на потребителското име и паролата.

 

Цифровите данни се предоставят в .shp (shape) формат. Shape файловете са геометричен географски формат за запис на пространствено местонахождение и атрибутна информация на географски обекти.

 

   Системата генерира следните файлове, в проекция UTM zone 35N:

 

   PRC_.shp – Геометрия на земеделските парцели

 

   PRC_.shx – Индекс към геометрията на обектите

 

   PRC_.dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с атрибутна информация

 

– съдържа данни за декларираните култури и схеми за всеки парцел

 

 

   BZS_.shp – Геометрия на земеделските парцели

 

   BZS_.shx – Индекс към геометрията на обектите

 

   BZS_dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с атрибутна информация – съдържа данни за местоположението на блоковете на земеделско стопанство и кампанията, за която се отнасят данните.

 

Вашият коментар