неделя, август 9, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Агро НовиниНОВИНИ

Фермерите ще имат 14 дни срок да обжалват класиране на проектите по мерките от ПРСР

Обнародваха промените в закона за собствеността на земята

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

708Четения

В началото на 2018 г. в „Държавен вестник” бяха обнародвани последните промени в закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които ще позволят отварянето на някои от най-атрактивните мерки от ПРСР, подаването на документи за които ще става по електронен път през системата ИСУН. Както е известно от 2018 година по ИСАК ще се подават документи само по компенсаторните мерки от ПРСР, докато инвестиционните минават към ИСУН.

Проектите по мерките от ПРСР ще се оценяват от комисии, назначавани от управителния орган на програмата или от изпълнителния директор на фонд „Земеделие”. Класирането и оценката на различните проекти ще става в срок от един месец. Комисията ще изготвя списък на всички проектни предложения, в който се посочва полученият брой точки за всеки проект по всеки критерий, който се публикува на страницата на аграрното министерство. Земеделските производители ще могат да обжалват пред ръководителя на управителния орган класирането на проектите по ПРСР в 14 дневен срок от публикуването им. За разглеждане на постъпилите възражения се назначава комисия, която се произнася в срок от 2 месеца. На страницата на МЗХГ и на ДФЗ се публикува списък с проектите, за които е необходимо финансираме, което не надвишава с повече от 30% одобрения бюджет, включително тези набрали еднакъв брой точки.

 

Вашият коментар