събота, април 17, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
БабхЖивотновъдствоМЗХНОВИНИПРСР 2014-2020

Изтича срокът за подаване на годишни декларации за индивидуални млечни квоти

Изтича срокът за подаване на годишни декларации за индивидуални млечни квоти

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

1.43ХилядиЧетения

ДФ „Земеделие” напомня на бенефициентите, че на 16 май 2011 г. изтича срокът за подаване на годишни декларации без санкции за изпълнение на индивидуални млечни квоти за директните продажби и доставки от производителите и одобрените изкупвачи за отчитане на изтеклата квотна година. Тази година срокът е удължен с един ден, тъй като 15 май беше почивен ден. Годишните декларации и необходимите документи се подават в Областните дирекции на фонда по постоянна адресна регистрация на физически лица и според търговската регистрация за юридическите лица. Производител на краве мляко, който притежава индивидуална млечна квота за директни продажби и не е подал до 15 май годишна декларация за продаденото краве мляко, се наказва с глоба в размер от 200 до 2000 лв. В случай че производителят е юридическо лице, имуществената санкция е в размер от 300 до 10 000 лв. Одобрен изкупвач, който не подаде до 15 май годишна декларация за изкупеното краве мляко, се наказва със санкция в размер от 300 до 10 000 лв. До 30 ноември 2011 г. продължава приемът и на Заявления за превръщане на индивидуална квота за директни продажби в индивидуална квота за доставки и обратно, като се превръща само нереализираната квота. Промените ще важат за новата 2011/2012 квотна година.

Вашият коментар