събота, юни 19, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИ

КОИ СА ПРИОРИТЕТИТЕ НА МЗХ

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

„Сред приоритетите на сектор „Земеделие, храни, рибарство и гори” са развитието на устойчиво, конкурентноспособно и пазарноориентирано земеделие, на хранителния сектор, както и на многофункционално управление на горите.Важно за нас е развитието на рибарството и аквакултурите”. Това каза министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, който заедно с екипа си представи акцентите в управленската програма и отчет за първите 100 дни.

Министърът посочи, че са проведени срещи и дискусии с бранша за бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020г. в резултат, на който ще бъде подготвена българската позиция.

„По отношение на борбата с градушките се цели пълно покритие на земеделските земи и населените места в обхвата на самолетния способ”, заяви Порожанов. Важно е да се осигури държавно финансиране, но и да бъдат ангажирани застрахователните компании и общините.

Министърът обясни, че се работи за финансовата стабилност на „Напоителни системи”. Той допълни, че се провежда инвентаризация на активите на дружеството и се очаква финансовата 2017г. да приключи на печалба. Ще има споразумение за всички кредитори, а основна цел е повишаване на събираемостта на приходите. Предстои подготовка за кандидатстване по европейски програми.

„Структурите на Селскостопанската академия трябва да се обединяват за подпомагане и финансиране” , подчерта министърът. Предстои среща с всички директори на институти с цел координация на работата.

Във връзка с получените сигнали за преотдаване на земеделска земя на несобствени имоти чрез договори за наем, министърът увери, че няма регистрирани договори, за които не е доказана връзка със собственика. „Работим и вече сме готови със законодателни промени, така че да избегнем подобен проблем през следващата кампания и да защитим интересите на собствениците”, каза той.

Стартирани са законодателни промени и по отношение на безопасността на храните, които са съобразени с изискванията на бранша и Европейската комисия. Приет е нов Закон за храните от Министерския съвет и е съгласуван проектът Закон за хранителната верига.

Само за първите 100 дни по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. са изплатени близо 250 млн. лв. на земеделските стопани и са подписани над 710 договора ня стойност 160 млн. лв. Близо 630млн. лв. са платени по директни плащания. По Програмата за морско дело и рибарство са сключени 40 договора на обща стойност 11,5 млн. лв. Инспекторите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури са извършили общо 4 555 проверки.

Министър Порожанов посочи, че е създадена организация за осигуряване дървата за огрев на населението. За отчетения период са направени 60 000 проверки. Създадени са 55 временни и 5 постоянни горски контролни пунктове с цел контрол. Изпълнителната агенция по горите и Държавните горски предприятия предприеха мерки за борба са корояда. Сформиран е щаб от експерти.

Министерството на земеделието, храните и горите е едно от първите, които предприеха мерки за намаляване на административната тежест. Изменят се 11 закона за облекчаване на различни режими.

Това съобщи Агро Пловдив.

Вашият коментар