четвъртък, октомври 28, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИПРСР 2014-2020

Критериите и точките за ранкинг на проектите по предстоящия прием по мярка 4.2

Комитетът за наблюдение на ПРСР 2014-2020 гласува и мярка за осигуряване на паша на пчелите

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Комитетът за наблюдение на Програма за развитие на селските райони 2015-2020 г. одобри критериите и точките за ранкинг на проектите по предстоящия прием по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделска продукция”.

Проектите ще получават 30 точки, ако преработват над 75% суровина в секторите животновъдство, плодове и зеленчуци.

Ефектите от промените, които ще бъдат търсени от реализацията на проектите, са увеличаването на заетостта и подобряване на енергийната ефективност. За тези приоритети ще бъдат давани допълнителни точки, уточни още Васил Грудев, зам.-министър на земедеието. Приемът се очаква да започне през ноември 2015 г., като бюджетът ще бъде в рамките на 100 млн. евро.

Комитета за наблюдение гласува и промяна на мярка „Агроекология и климат”, която включва дейност за отглеждане на медоносни растения за осигуряване на паша на пчелите. Според заместник-министър Грудев по този начин ще се осигури запазване на биоразнообразието, като същевременно ще се подпомогне и пчеларският сектор.

Той уточни, че земеделските стопани, които искат да се възползват от тази промяна, ще трябва да имат договор със пчелари, които са регистрирани в Българската агенция по безопасност на храните или имат собствени кошери. „Чрез гласуването на Комитета ще бъде започната процедурата за нотификация на ПРСР 2014 – 2020 г., като амбицията е новата мярка да започне да се прилага от следващата кампания за директни плащания през 2016 г.”, коментира още заместник-министър Грудев.

Членовете на комитета за наблюдение приеха и включването на сектор „Животновъдство” като допустим за подпомагане по Тематичната подпрограма за малки стопанства по мерките за инвестиции в земеделските стопанства и за преработка/маркетинг на земеделска продукция.

Вашият коментар