неделя, май 26, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ЗащитаОтлгежданеПЧЕЛАРСТВО

Лихвата по кредити за селскостопански инвестиции и пчеларство пада до 5%

С решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ годишният лихвен процент за новоотпусканите пряко от фонда кредити е намален от 6% на 5%.

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Облекчените лихвени условия ще се прилагат за новоотпусканите от ДФЗпрез 2014 г. кредити по схемата за инвестиции в селското стопанство и за пчелари с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство (НПП).

Промяната е в отговор на предложения на редица браншови организации и цели да облекчи условията за реализация на проектите.  

Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство подкрепя създаването, възстановяването и отглеждането на трайни насаждения, оранжерийното производство,  изграждането и оборудването на животновъдни ферми, както и покупката на животни, техника и оборудване. Подробна информация за схемата ще намерите на www.dfz.bg/ Държавни помощи/ Кредитна схема за инвестиции.   

Схемата за кредитиране на лица с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016 г. дава възможност на бенефициентите да получат предварително финансов ресурс за реализиране на одобрените им проекти по мерки Б и Г – закупуване на нови кошери, голи роеве, отводки, пчелни майки и препарати за борба срещу вароатозата. Подробности за кандидатстването са публикувани на www.dfz.bg/Държавни помощи/Кредитиране по Националната програма по пчеларство.

Вашият коментар