сряда, декември 19, 2018
0887257707 videnov@abv.bg
Горско стопанствоНОВИНИ

Ловният сезон на диво прасе ще бъде съкратен до 31 декември

ИАГ подготвя изменения в Закона за лова и опазване на дивеча

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

420Четения
NivaBG.com

Изпълнителната агенция по горите подготвя изменения в Закона за лова и опазване на дивеча.

Предстои да бъде обсъдено и изменение на сроковете на ловуване, съгласно европейското законодателство и ратифицираните от България международни конвенции.

Съществува предложение срокът за ловуване на свободния дивеч и фермерно отглеждания дивеч да бъде уеднаквен. Срокът за ловуване на дива свиня ще бъде съкратен до 31 декември, а не както е до сега до 15 януари, което ще доведе до подобряване и увеличаване на популацията на този вид дивеч.

Промените в нормативната уредба ще засегнат и въвеждането на по-строг ред за използване на стационарните капани за улов на жив дивеч за разселване и заградените площи.

Обсъжда се идеята групово ловуване на дивеч да се извършва само в огради, които обхващат големи площи.

В резултат от действията, които се предприемат за прецизиране на нормативната уредба и засилване на контрола върху ловностопанската дейност се надяваме да се даде добра основа за провеждане на единна национална политика в ловното стопанство.

Снимка: Всички ловци кучкари заедно против кражбата на кучета

Вашият коментар