понеделник, юни 17, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИПРСР 2014-2020

Министър Димитър Греков: Направихме всичко необходимо до 2020 г. България да има конкурентно земеделие

„През първия програмен период в България се поставиха основите за развитие на земеделието

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Вярвам, че след успешното реализиране на планираните мерки в новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР), през 2020 г. България ще има конкурентноспособно земеделие и устойчиво управление на ресурсите в сектора. Това заяви министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков по време на публичното обсъждане на ПРСР 2014-2020 в хотел „Балкан София”, което бе организирано от Министерството на земеделието и храните.

 „През първия програмен период в България се поставиха основите за развитие на земеделието, но много от проблемите остават нерешени,” каза министър Греков. Той допълни, че чрез новата Програма се цели достигане на по-висока добавена стойност, което ще доведе до откриване на повече работни места. Всичко това ще допринесе до спирането на процеса по обезлюдяване на селата.

Министър Греков подчерта, че ясен приоритет за МЗХ, който намира отражение в ПРСР 2014-2020, е подпомагането на изоставащи сектори като животновъдство, зеленчукопроизводство и овощарство. Това няма да става за сметка на традиционните за България полски култури, но е необходимо финансовите ресурси да бъдат насочени към интензивното земеделие, което е в много тежко състояние.

 „Няма как да развиваме интензивно земеделие без добра хидромелиорация. Поради тази причина през новия период залагаме като приоритет и осигуряване на вода за нуждите на земеделските култури, но чрез нови и много по-добри съоръжения,” каза министърът. Според него в момента близо 90% от поливаната вода се губи, а стопаните плащат за нея, което изостря още повече нуждата от сериозни инвестиции в напояването.

 Друг акцент в Програмата е подпомагането на малките стопанства и предприятия. Те са сериозно застъпени през новия програмен период, защото за българското селско стопанство е характерна поляризираната структура на стопанствата. В страната има много на брой малки ферми, които са на ръба на оцеляването, и малък брой едри стопанства, които концентрират значителен финансов ресурс.”Трябва да се работи за промяна на това положение, тъй като именно малките и средните предприятия са в основата на икономиката на всяка държава,” бе категоричен министър Греков.

 В новата ПРСР се отделят 20% от публичните разходи за повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското стопанство и хранителната промишленост. За ефективно управление и използване на природните ресурси и за опазване на екосистемите са предназначени 45%. За социално-икономическото развитие на селските райони, за предотвратяване на обезлюдяването и високата безработица, за по-доброто качество на живот в селските общини се насочват 33%. Общият бюджет на ПРСР 2014-2020 е в размер на 2 милиарда 338 милиона евро. 

Вашият коментар