четвъртък, февруари 27, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
ЗеленчукопроизводствоЗърнопроизводствоКартофопроизводствоЛозарствоМЗХНОВИНИОвощарствоТОРЕНЕ

Млад и перспективен екип в полза на земеделието

Петима агроном-консултанти

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

1.02ХилядиЧетения
NivaBG.com

От края на месец май, увеличаването на екипа на отдел „Aгрохимия и почвознание“ при Агрополихим АД вече е факт. Петима агроном-консултанти, ще работят усилено за внедряване на иновативни технологии за прецизно торене без загуби.

Oгромния интерес на фермерите за потреблението на Течен азотен тор UAN, произвеждан от Агрополихим АД и разработените и тествани технологии за неговото приложение, наложи разширяването на екипа.  Петте условно очертани региона в нашата страна ще бъдат обслужвани от млад екип, приел каузата да наложи прецизното торене без загуби предложено от Агрополихим АД.

Галин Златанов – Североизточна България, Християн Христов – Централна северна България, Владимир Иванов – Североизточна България, Георги Попчев – Южна България, Владимир Желев – Централна и югоизточна България. Най-новите попълнения в голямото семейство на Агрополихим АД започнаха работа още в края на миналия месец. В момента приключва първият етап от тяхното обучение, с което те ще могат спокойно да консултират земеделските производители по отношение на произвежданите продукти на завода и тяхното максимално прецизно приложение.

На прага на жътвенета кампания момчетата ще започнат от приключването на опитните полета с зимно-пролетните култури и очертаването на площите за опитната кампания 2017-2018 г.

Веднага след жътва, всеки един фермер се подготвя и за новата кампания на есен, като планира площи, обработки и торене.

Ние ще се постараем да Ви предложим най-добрите технологии, доказали се през последните години като технологиите генериращи минимална загуба на активно вещество от използваните минерални торове. Показание за това е есенно-пролетната торова кампания, където на българския пазар бяха реализирани повече от 55 хил.тона Течен азотен торUAN.  Такова потребление на този продукт не е отчитано в предприятието от началото на демокрацията.

Земеделските производители, доверили се на екипа на отдел „Агрохимия и почвознание, ще имат възможността да изпитат най-големите иновации в торенето на културните растения. С всяка изминала година ставаме все по-добри, за да можем да отвърнем на динамично развиващите се земеделци. Акцента тази година ще е върху технологията за изцяло течно торене при пшеница и рапица. Технологиите ни включват не само цялостно азотно хранене с Течен азотен торUAN, но подаване на останалите макро-, второстепенни и микроелементи чрез течни торове от сериите ФАСТ и ФАСТ +.Всички формули са тествани в нашето стопанство, което стана еталон за прецизно земеделие, особено по отношение на прецизното торене на земеделските култури.

Очаквайте на пазара да се появи и най-новият ни продукт Течен азотен тор със сяра. Този продукт отново е разработен с цел улеснение на производителите и е 100 % стабилна, химически получена формула, имаща всички предимства на течните торове.

За повече информация по отношение на нашите иновативни решения за торене и нашите най-нови продукти можете да се обърнете към екипа на отдел Агрохимия и почвознание при Агрополихим АД.

Контакти: Отдел „ Агрохимия и почвознание“, e-mail: agronomist@agropolychim.bg

Йордан Илиев – ръководител отдел „Агрохимия и почвознание“, агроном

Тел.: +359 519 97554, Моб.: +359 882 465258, е-mail: y.iliev@agropolychim.bg;

Теодора Димитрова – Агроном

Тел.: +359 519 97744, Моб.: +359 888 490 119, е-mail:t.dimitrova@agropolychim.bg;

Мария Колева – Агроном

Тел.: +359 519 97769, Моб.: +359 889 966 140, е-mail: m.koleva@agropolychim.bg;

Галин Златанов – Агроном – консултант Северозападна България

Моб.: +359 888 406 967, е-mail: g.zlatanov@agropolychim.bg;

Християн Христов – Агроном – консултант Централна северна България

Моб.: +359 888 426 244, е-mail: h.kurtev@agropolychim.bg;

Владимир Иванов – Агроном – консултант Североизточна България

Моб: +359 888 428 044, е-mail: v.atanasov@agropolychim.bg;

Георги Попчев – Агроном – консултант Южна България

Моб.: +359 888 418 703, е-mail: g.popchev@agropolychim.bg;

Владимир Желев – Агроном – консултант Централна и югоизточна БългарияМоб.: +359 888 708 875, е-mail: v.zhelev@agropolychim.bg;

Вашият коментар