четвъртък, октомври 28, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИ

Младите фермери получиха над 1,6 млн. ллва

Субсидии се отпускат за първите 30 ха

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

ДФ„Земеделие“ изплати 1,61 млн лева на близо 3 800 земеделски производители по схемата за подпомагане на млади фермери. Подпомагане получават стопани, които са декларирали площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в заявлението за подпомагане за Кампания 2016 и са отбелязали участие по тази схема.

   Изискванията за допустимост по схемата са описани в Наредба 3 от 2015г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Допустими кандидати са млади земеделски стопани на възраст до 40 години към годината на първото подаване на заявлението. За разлика от финансовата подкрепа, която млади фермери получават по ПРСР, при кандидатстване със заявление за директни плащания, те взимат подпомагане на годишна база.

  Субсидия се отпуска за първите 30 ха, допустими по СЕПП, като плащането представлява надбавка от 25% от подпомагането на хектар по Схемата за единно плащане на площ.

 

 

Вашият коментар