събота, май 26, 2018
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИ

Младите земеделски производители получиха 6,5 млн. лева

Производителите кандидатствали по схемата са освободени от изпълнение на зелените изисквания и от контрола за кръстосано съответствие

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

113Четения

От фонд „Земеделие” съобщиха, че на дребните земеделски стопани са били преведени 6,5 млн. лева. Субсидии са получили 5 729 производители, подали заявления за кампания 2016. Право на подпомагане имат тези стопани, които са подали заявления по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и отговарят на минималните изисквания за получаване на директни плащания. За да се възползват от субсидиите те трябва да поддържат до 2020 г. най-малко толкова допустими площи – като размер, колкото са декларирали в заявлението си за Кампания 2015 г. За целта са длъжни да потвърждават участието по схемата всяка година през петгодишния период на нейното действие, като подават общо заявление за директни плащания.   Подпомагането за дребни земеделски стопани замества всички плащания по схемите за директни плащания. Финансовата помощ се формира ежегодно и индивидуално за всеки отделен бенефициент в зависимост от заявените схеми, като не може да надвишава 1 250 евро, а плащанията в размер до 500 евро се закръглят на 500 евро. Кандидатите по схемата са освободени както от изпълнението на зелените изисквания, така и от контрола за кръстосано съответствие.

NivaBG.com

Вашият коментар