събота, август 13, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
ЗърнопроизводствоМЗХНОВИНИРастителна Защита

МЗХ дава възможност за предлагане за разрешаване на продукти за растителна защита

ПРЗ които не са регистрирани и публикувани в Списъка на разрешените ПРЗ ще моагат да се заявяват и актуализират от дирекция Политики по агрохранителната верига на МЗХ

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

 Списък на необходимите за разрешаване продукти за растителна защита(ПРЗ) за контрол на вредителите по растенията се актуализира от дирекция „Политики по агрохранителната верига“ в Министерството на земеделието и храните

Списък на необходимите за разрешаване продукти за растителна защита(ПРЗ) за контрол на вредителите по растенията

List of the required for authorization plant protection products (PPP) for the control of organisms harmful to plants

Актуализиран към дата /Updated to Date:

Латинско наименование на растението

Latin name of the plant

Латинско наименование на вредителя

Latin name of the organism

Начин на приложение на ПРЗ

Application mode of the PPP

Вид на Продукта за растителна защита

Type of the plant protection product

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списък на необходимите за разрешаване продукти за растителна защита(ПРЗ) за контрол на вредителите по растенията се актуализира от дирекция „Политики по агрохранителната верига“ в Министерството на земеделието и храните

 

 

Вашият коментар