вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
БиопрепаратиИнсектицидиРастителна ЗащитаТорове и препаратиФунгицидиХербициди

МЗХ: Наредба 8 за фитосанитарния контрол подобрява защитата на земеделските култури от вредители

Наредбата урежда фитосанитарните мерки

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Новата Наредба №8 за фитосанитарния контрол ще подобри защитата на земеделските култури от вредители,

Това ще се отрази върху качеството и безопасността на произвежданата растителна продукция, а това ще подобри качеството и безопасността на храните от растителен произход.

Министърът на земеделието и храните Десислава Танева утвърди Наредбата която ще влезе в сила след публикуването и в Държавен вестник. С този нормативен документ се синхронизира българското законодателство с 3 европейски Директиви за растителната защита и контрола над карантинните вредители и отменя досега действащата Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол.

Новата наредба е изцяло нов нормативен документ издаден въз основа на приетият миналата година Закон за защита на растенията. С нея се уреждат дейностите, които Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) осъществява като компетентен държавен орган за осъществяване на фитосанитарния контрол в Република България. Регламентира контролните функции на инспекторите по растителна защита при осъществяване на внос и транзитно преминаване, износ и реекспорт на растения и растителни продукти.

Наредбата урежда фитосанитарните мерки, предприемани в случаите на опасност или при установено наличие на карантинни вредители и условията за обезщетение на засегнатите лица, когато има наложени принудителни мерки като унищожаване. Мерките, които се въвеждат в сектор здраве на растенията са в съответствие с Международната конвенция за растителна защита и нормативните актове на Европейския съюз.

Актуализират се разпоредби за осъществяване на фитосанитарния контрол, с който се цели да не се въвеждат и да не се разпространяват на територията на Европейския съюз на карантинни вредители по растения и растителни продукти.

Вашият коментар