сряда, май 27, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИПРСР 2014-2020

МЗХ променя наредбата за вода в пилешкото, заради санкции от ЕС

Отпадат ограниченията в Наредба 32 за съдържание на вода в заготовките и продуктите от птиче месо

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Земеделското министерство спешно променя наредба заради заплаха от санкции от Брюксел.

Проектът за изменение на Наредба 32 за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици е публикуван на сайта на МЗХ.

Основната промяна е, че отпадат ограниченията за съдържание на вода в заготовките и продуктите от птиче месо, въведени през 2012 г., когато министър в кабинета на ГЕРБ е Мирослав Найденов. Широко рекламираните тогава ограничения обаче са въведени в разрез с европейския Регламент 534/2008, който определя подробните правила за прилагането на Регламент 1234/2007, който пък определя пазарните стандарти за птиче месо. Те налагат ограничения за водата в птичето месо, но не и за съдържанието й в заготовките и продуктите.

Според производители причината за промените през 2012 г. се корени в лоби от големи производители на пилешко месо у нас. Ограниченията за влагане на вода и забраната за употреба на водозадържащи агенти, чрез които се правят малотрайните заготовки и продукти, неминуемо ограничава предлагането им на пазара. На практика това удря малките фирми, които купуват цели пилета и след това препродават заготовки и продукти. В същото време то работи за големите производители, чиито пилета и разфасовки се продават повече.

От Европа реагират остро на промените в България, като на 13 август 2013 г. изпращат писмо до МЗХ с искане на информация относно констатираните несъответствия между наредбата и правото на ЕС. Освен че грубо е нарушило строгите европейски изисквания за храните, земеделското министерство го е направило тайно от ЕК, отново в разрез с поетите от наша страна ангажименти, става ясно от писмото.

Вместо да се съобразят с писмото от ЕК и да променят наредбата в съответствие с регламентите, от МЗХ изпращат отговор, в който се опитват да убедят Европа колко добре се е получила наредбата с оглед на пазарните условия у нас и че в България за заготовките и продуктите трябва да се прилагат изискванията, определени за целите пилето, въпреки че това е в разрез с регламентите.

Този отговор явно силно е раздразнил служителите в европейската дирекция и това личи от второто писмо, което МЗХ получава на 20 декември 2013 г.

Едва преди дни, малко преди крайния срок от Брюксел за промяна на наредбата в унисон с европейското право, от МЗХ публикуваха проект за промяна на наредба 32.

В мотивите към проектонаредбата зам.-министърът на земеделието Явор Гечев пише, че “причина за приемането на нормативния акт е постигане пълно съответствие с правото на ЕС при окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици. Необходимостта от актуализирането на Наредбата е в резултат и на проведени срещи в МЗХ по инициатива на Асоциация на месопреработвателите в България, с цел прецизиране на разпоредби, касаещи предлагането на пазара на заготовки и готови продукти от птиче месо”.

NivaBG.com

Вашият коментар