понеделник, юни 17, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИПРСР 2014-2020

МЗХ публикува за обществено обсъждане Наредба №2 от 21 февруари 2011 г.

С това се слага началото на обществено обсъждане за реда и начина на подпомагане на земеделските производители на площ през 2014 г

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

На 14  февруари 2014 г. МЗХ публикува на интернет страницата си Проект на Наредба за изменение на Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане.

С това се слага началото на обществено обсъждане за реда и начина на подпомагане на земеделските производители на площ СЕПП през 2014 г. Всички заинтересовани земеделски производители, асоциации и браншови организации имат възможност да дадат своите предложения по новостите в директните плащания за следващия програмен период. Новите моменти са структурирани в следните групи: екологични плащания, активни фермери, млади фермери, малки стопанства и преразпределително плащане.

 

 

Една от основните промени в Регламента за директните плащания на площ по новата Обща селскостопанска политика е въвеждането на т. нар. преразпределително плащане. В резултат на прилагането на старата система на плащане на площ се получи несправедливо разпределение на подпомагането, а именно: свръхсубсидиране на земеделски стопанства, обработващи големи площи и недофинансиране на уязвими стопанства, обработващи малки площи в секторите животновъдство, зеленчукопроизводство и овощарство.

 

Основен приоритет в Новата Обща селскостопанска политика е развитието на фамилното фермерство. Такъв е и приоритета на Правителството и на Министерството на земеделието и храните за специално подпомагане на малките и средни стопанства. За да има по-справедливо разпределение на европейските субсидии и за да се намалят различията в подпомагането между отделните сектори в земеделието, МЗХ ще приеме мерки за увеличаване на подпомагането на дребните и средни земеделски стопанства чрез прилагане на преразпределителната схема. В резултат на това се предвижда малките и средни стопанства, с площ до 300 декара да получават по-високо ниво на подпомагане от средното. Стопанствата с площ над 10 000 декара ще получават по-малко подпомагане от средното. Конкретните стойности и параметри ще бъдат уточнени по време на обществено обсъждане.

СЕПП

Вашият коментар