вторник, май 26, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИПРСР 2014-2020

МЗХ създава Работна група за обсъждане на прилагането на директните плащания в периода 2015-2020 г.

До 7 май 2014 г. всички браншови организации в земеделието могат да излъчат представител за включване в работната група

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

До 7 май 2014 г. всички браншови организации в сферата на земеделието могат да излъчат представител за включване в работната група

 

Министерството на земеделието и храните създава Работна група за детайлно обсъждане на решенията и прилагането на директните плащания в периода 2015-2020 г., както и бъдещата държавна помощ за горива с намален акциз.

През 2015 г. влизат в сила новите правила, определящи директните плащания за следващия програмен период. Основните принципи вече са определени в Регламент (ЕС) № 1307/2013. Дава се възможност на всяка държава да вземе решение по прилагането на редица въпроси като се отчитат националните приоритети, структурата на стопанствата и националната специфика

Министерство на земеделието и храните предвижда широка експертна обществена дискусия по бъдещото прилагане на директните плащания в България с цел подходяща подготовка за въвеждането на новостите в областта на директните плащания и вземането на решения с национален консенсус между всички засегнати страни.

Основни теми за дискусия ще бъде постигането на най-благоприятен начин за въвеждането на многопластовата структура на директните плащания в България от 2015 г., а именно: „зелените” директни плащания, преразпределителното плащане, таванът на директните плащания, схемата за дребни земеделски стопани, схемата за млади земеделски стопани, СЕПП и много други. За тази цел ще бъде създадена Работна група, която да дискутира детайлите на прилагането на директните плащания в периода 2015-2020 г., както и бъдещата държавна помощ за горива с намален акциз.

Всички регистрирани и действащи браншови организации в сферата на земеделието, които имат интерес по представената тематика, могат да излъчат един представител, който да бъде включен в работната група.

Информацията относно излъчения представител (име и данни за контакти) трябва да бъде изпратена на електронен адрес dppp@mzh.government.bgне по-късно от 7 май 2014 г.

NivaBG.com

Вашият коментар