понеделник, декември 17, 2018
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИПРСР 2014-2020

МЗХГ: Субсидирането в програмен период 2021-2027 ще бъде насочено към реално работещите земеделски производители

Прочетете какви насоки дадоха експертите при очертаването на нивите

318Четения
NivaBG.com

Общата селскостопанска политика на ЕС и финансиране по нея беше дискутирано на среща, инициирана от Министерство на земеделието, храните и горите със земеделски стопани, регистрирани на територията на област Перник.

На форума бяха обсъдени темите, свързани с директните плащания и Системата за идентификация на земеделските парцели за 2017-2018 г., схеми и мерки за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и прилагането на новата Общата селскостопанска политика след 2020 година. По информация на директора на Главна дирекция „Земеделие, гори и поземлени отношения” Николай Маринов стартирането на кампанията за подаване на декларации ще започне от 1 март 2018 година.

От срещата стана ясно, че субсидирането в програмен период 2021-2027 ще бъде насочено към реално работещите земеделски производители. Очакването за следващия програмен период е малък процент намаление в бюджета за селското стопанство, като то ще бъде основно за сметка на тези страни, които разпределят много пари, а не за сметка на България. В същото време ЕК се стреми за изравняване на директните плащания между страните членки на ЕС, което ще облагодетелства българските земеделски стопани. На срещата беше разяснена и процедурата за кандидатстване по ПРСР 2014-2020 чрез системата ИСУН.

Вашият коментар