понеделник, октомври 18, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ЛозарствоМЗХНОВИНИПРСР 2014-2020ТОРЕНЕ

МЗХ ще изработи план за развитие на сектор „Тютюн”

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Планът беше поискан от вицепремиера Дянков, тъй като той е необходим, за да мотивира необходимостта от разходването на бюджетни средства за подпомагане на сектора. Планът ще включва мерки за развитие на необлагодетелстваните райони с акцент върху отглеждането на тютюн и алтернативна заетост. В него трябва да залегнат конкретни действия за преструктуриране на отрасъла. Министър Найденов се ангажира да бъде сформирана незабавно работна група, която да изработи плана, като към нея ще бъдат привличани експерти от други ведомства като Министерство на труда и социалната политика, на финансите, на икономиката и самите тютюнопроизводители. Освен това ще се създаде и специфична мярка за подпомагане на тютюнопроизводството по Програмата за развитие на селските райони.


Сред присъстващите на срещата бяха още Цветан Филев, председател на Националното сдружение на тютюнопроизводителите в България, Фикрет Бекир, председател на Сдружението на тютюнопроизводителите от Североизточна България,  производители и координатори от Свиленград и Харманли. Те поставиха за обсъждане проблемите на тютюнопроизводителите свързани с изкупната кампания за 2010г. Представители на тютюнопроизводителите настояха за по-активна роля от страна на търговците на тютюн и за ускорено изкупуване на продукцията. 31 януари 2011 г.

Вашият коментар