събота, май 25, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Горско стопанствоНОВИНИ

На територията на Югозападно държавно предприятие ще се проведе кампания за залесяване

През настоящата година на територията на Югозападното държавно предприятие за залесяване са предвидени 1 761 дка

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

На територията на Югозападно държавно предприятие ще се проведе кампания за залесяване в землищата на градовете Благоевград, Кюстендил, Перник, София-град и София-област. Приканваме всички граждани, които имат желание, да се включат  в залесяването  за възстановяване на горските територии. ЮЗДП осигурява 15 000 фиданки от иглолистни и широколистни дървесни видове за предстоящите доброволчески кампании, като при по-голям интерес има готовност да се предоставят допълнителни количества.

 

През настоящата година на територията на Югозападното държавно предприятие за залесяване са предвидени 1 761 дка, като от тях на 1 268 дка ще се възстановят гори, в т.ч. 722 дка в площи, освободени след пожар и 546 дка площи, освободени след други вредни природни въздействия. Произведените годни за залесяване фиданки са 1 200 000 броя.

 

График за провеждане на кампаниите по региони: 
ДАТА

МЯСТО

НАЧАЛО

 АКЦИЯ

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

4 април /събота/

 

Землище на с. Локорско, територията на „ДГС София”

10.00 часа

Залесяване върху опожарени горски територии – „Дървото на живота”- съвместна инициатива на „ДГС София”, организация „Клуб 8” и НПО „Зелен отбор”.

инж. Радостина Бялкова – тел. 0887 62 21 60

 

6 април /понеделник/

Района на гр. Копривщица, територията на „ДГС Пирдоп”

9.30 часа

Залесяване на терени, пострадали от природни бедствия– ветровал и ледолом

инж. Станимир Бучков – тел. 0887 004217

 

7 април /вторник/

гр. Благоевград, яз. „Стойковци”, територията на „ДГС Благоевград”

10.00 часа

Залесяване и укрепяване на ерозирали терени около язовира

Благой Стоянов – тел. 0884 292988

8 април /сряда/

 

Землището на с. Кралев дол, територията на „ДГС Радомир”

10.30 часа

 

 

инж.К. Новков-тел.0888 310575

 

9 април /четвъртък/

Землище на с. Мазарачево, територията на „ДЛС Осогово” – Кюстендил

10.00 часа

Залесяване на горски територии след проведени санитарни сечи поради нападение от върхов  корояд. Залесява се със зимен дъб и липа

инж. Галина Стоева – тел. 0888 310422

 

18 април /събота/

 

Землището на с. Локорско, територията на „ДГС София”

10.30 часа

Залесяване върху опожарени горски площи – съвместна инициатива на „ДГС София” с Никола Рахнев  – „Когато станем 100 000, ще посадим гора”.

инж. Радостина Бялкова – тел. 0887 62 21 60

25 и 27 април /събота и понеделник/

Землището на с. Кремиковци, територията на „ДГС София”

10.00 часа

Залесяване върху опожарени горски площи – съвместна инициатива на „ДГС София” и Фондация „Екообщност”

инж. Радостина Бялкова – тел. 0887 62 21 60

25 и 26 април /събота и неделя/

Землището на с. Локорско, територията на „ДГС София”

10.00 часа

Залесяване върху опожарени горски площи – „Дървото на живота” – съвместна инициатива на „ДГС София”, организация „Клуб 8”, НПО „Зелен отбор”

инж. Радостина Бялкова – тел. 0887 62 21 60

Вашият коментар