понеделник, октомври 25, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ЗеленчукопроизводствоЗърнопроизводствоКартофопроизводствоЛозарствоМЗХНОВИНИОвощарствоРастителна ЗащитаТорове и препарати

Най-добрата растителна защита от опасни климатични явления е агрозастраховката

В последните години се наблюдава развитие на селскостопанския сектор и повишаване на брутния вътрешен продукт.

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

В последните години се наблюдава развитие на селскостопанския сектор и повишаване на брутния  вътрешен продукт. Както знаем, производството на земеделски култури протича на открито и е изложено на пагубно действие на различни стихийни бедствия с непосилна възможност за възстановяване на щети от страна на човека. 


Наблюдаваме непрекъснати промени в климата, като драстични амплитуди на температурата, чести повратни студове, валежи от градушка, проливни дъждове и проявление на силни бури. Тези бедствия са предпоставка за пълно или частично унищожаване на растителните култури или намаляване на добива, което води до икономическа нестабилност на селскостопанския производител. Ето защо добрият и практичен производител, никога няма да остави плодовете на своя труд на случайността и надеждата, че няма да пострада от климатичните неблагоприятствия. Разрешение на проблемите в борба с природните стихии е агрозастраховането и намирането на добър застраховател. Този тип застраховка трябва да е задължителна, както е било до 1992 година в нашата страна, както е и в момента в другите европейски страни. Не трябва да забравяме, че България е на трето място по градобитност в Европа след Италия и Сърбия. Миналата година в страната ни е имало дъждовни облаци придружени с градушки, проливни дъждове ураганни ветрове, които обхващат територия от 7 000 000 дка., по данни на Изпълнителната агенция „Борба с градушките”. Около Кнежа на 21.07.2011г. от валежи с градушка придружена  с буря са унищожени 15 хиляди дка. със слънчоглед, царевица и пшеница. Сложна беше обстановката през лятото на 2011 г. по време на жътвата на житните култури в добричка област. Пожарникарите са получавали до 11 сигнала средно на ден за пламнали полета. В края на първата седмица на м. Май, на места в североизточните райони (Търговище) и котловинните полета (Казанлък,  Драгоман и Кюстендил), образувалите се слани нанесоха частични повреди по овошките и лозите. Локални наводнения през миналата година са се проявили в Златоград, Лом, Варна, Новачене, Кнежа, Ботевград, Драгоман, Карлово и Стралджа.     При един бизнес като земеделието, който е пряко зависим от природните условия, застраховането играе важна роля за стабилността и успеха на отрасъла. В добре развитите страни всички оценяват необходимостта от подобна практика, но българския фермер, за съжаление, все още не е убеден в ползата, а и остава твърде  недоверчив и скептичен, че ще бъде измамен от застрахователните компании. Това са предразсъдъци, които застрахователите трябва да оправдаят с помощта на професионализма и натрупания опит относно различните видове култури и животински видове. Честата комуникация и консултиране на застрахования по агротехнически въпроси и изисквания е един от ключовите фактори за успешни бъдещи търговски отношения. Агрозастраховането е ориентирано към покритие на рискове за растенията, реколтата и отглежданите животински видове. Според типа култура и животно се изчислява Застрахователната сума. Това е себестойността на културата, която се определя по взаимно съгласие между Застрахования и Застрахователя въз основа на пазарната изкупна цена на реколтата за среден добив на декар. Застрахователната премия е изрично посочена в застрахователната  полица и е паричната сума, която клиентът заплаща на Застрахователя. Тя се определя въз основа на действаща тарифа на застраховане, обхвата на покритие и оценката на риска.

 

Видове   подлежащи на застраховане
Животни

 • Двукопитни  преживни животни
 • Свине
 • Птици
 • Патици и гъски
 • Щрауси
 • Еднокопитни животни
 • Спортни и чистокръвни коне
 • Кучета

Земеделски култури

 • Житни и бобови култури
 • Етерично – маслени  лечебни и вкусови
 • Маслодайни, влакнодайни и кореноплодни
 • Трайни насаждения
 • Зеленчуци и цветя
 • Тютюни
 • Млади неплододаващи трайни насаждения
 • Фуражни  култури


 

             

Видове покрити рискове
 Житни култури                                                  Градушка Буря Проливен дъжд Пожар на корен Измръзване и изтегляне Наводнение Киша Задушаване или запарване   Етеричномаслени; Маслодайни влакнодайни и кореноплодни; Трайни насаждения;  Зеленчуци и цветя; Тютюни ; Млади неплододаващи; Бобови  Градушка; Буря със скорост на вятъра над15м/сек; Проливен дъжд; Наводнение; Пожар на корен; Киша Осланяване Измръзване

  “ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ” ЗЕАД присъства на българския застрахователен пазар от 1998 г. Тое първото българско застрахователно дружество, основано с чуждестранен капитал. За тринадесетте години присъствие на пазара у нас компанията е изградила 58 агенции, офиси и изнесени работни места в цяла България. Дружеството предлага широк спектър от застраховки при атрактивни условия и изчерпателно застрахователно покритие. От 1-ви август 2008 дружеството предлага животозастрахователни продукти на българския пазар чрез новата си компания „ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД. Интерамерикан Лайф най-динамично развиващата се застрахователна компания на българския пазар за 2009 и 2010 година. Обслужващият персонал на двете компании се състои от високо квалифицирани служители с дългогодишен опит в застрахователния бранш.  

ПРЕДИМСТВА И ПРИОРИТЕТИ В РАБОТАТА НА „ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ”:

 • Доверието на КЛИЕНТИТЕ на първо място;
 • Посветеност и ангажираност към нуждите на клиента ;
 • Коректно и професионално обслужване;
 • Бързо и адекватно изплащане на застрахователни обезщетения;
 • Застрахователни услуги съобразени с европейските стандарти;
 • Иновативни решения, съобразени с потребностите на всеки клиент;
 • Възможност за 24 часово регистриране на настъпили застрахователни събития;
 • Стабилна презастрахователна програма с цел осигуряване на максимална сигурностна клиентите;
 • Сигурна и адекватна застрахователна защита на личните и бизнес интересите наклиентите.За повече информация посетете www.interamerican.bg

    „ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ” ЗЕАД и „ИНТЕРАМЕРИКАН ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД са част от европейския финансово-застрахователен холдинг ACHMEA, Холандия. ACHMEA оперира на пазарите на осем европейски държави: Холандия, Гърция, България, Румъния, Ирландия, Словакия, Турция и Русия, с персонал от над 20 000 служители. Основен акционер в АCHMEA е едноименната компания-най-голямата и най-старата холандска застрахователна компания с повече от 200 годишна история.Друг акционер на холдинга е и една от най-стабилните холандски банки-RABOBANK. Банката е лидер на холандския пазар, обслужваща селскостопанския бизнес и селскостопанските производители в страната.Achmea има записан брутен премиен приход от застраховане за 2010 г. в размер на 19,8 милиарда ЕВРО, а нетната печалба на холдинга е рекордна- 1,2 милиарда ЕВРО. За повече информация посетете www.achmea.com   Да не забравяме, че най-добрата растителна защита от опасни климатични явления, това е агрозастраховката.    

Заповядайте в Интерамерикан  НИЕ ИМАМЕ ГРИЖАТА.

За контакти: Владимир Средков  /специалист Агрозастраховане/ 02/8013745;  0894414341

Вашият коментар