четвъртък, октомври 18, 2018
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИПРСР 2014-2020

Намаляват с 1млн. евро парите за един проект по ПРСР

Индикативният бюджет за проекти през 2018 година е 100млн. евро

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

147Четения
NivaBG.com

Максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат и един проект и за целия период на прилагане па ПРСР не може да надхвърля левовата стойност на 2млн. евро е третеото изменение по ПРСР 2014-2020г.

 

Индикативният бюджет за 2018 година е 100млн. евро

NivaBG.com

Вашият коментар