вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИ

НАЗ сигнализираха за проблеми в приема на документи по мярка 214

Националната асоциация на Зърнопроизводителите (НАЗ) сигнализираха за проблеми в приема на документи по мярка 214 с писмо до Министерството на земеделието и храните и ДФ „Земеделие”.

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Националната асоциация на Зърнопроизводителите  (НАЗ) сигнализираха за проблеми в приема на документи по мярка 214 с писмо до Министерството на земеделието и храните и ДФ „Земеделие”.

НАЗ сигнализираха за проблеми в приема на документи по мярка 214Писмото съдържа следните точки:

1) Ощетяване на земеделските производители, чрез съкращаване наполовина периода, в който могат да се подготвят и да кандидатстват – кампанията стартира на 13 март 2013 г., вместо на 1 март; 2) Служителите на Общинските служби по „Земеделие” (ОСЗ) не са достатъчно добре подготвени и обучени за новостите по мярка 214 и по самия технически прием на документите за кандидатстване – прилагат се различни критерии и стандарти; проблеми с техническото обезпечаване – неизправни технически устройства (скенери). 3) Броени дни преди публикуването на Наредба 11 за „Агроекологични плащания” са въведени нови изисквания по направлението „Въвеждане на сеитбообръщение за опазване на почвите и водите”, касаещи предоставянето на становище от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Подобно становище не е изисквано предходни години от кандидатите по тази мярка и поставя в неравностойно положение тазгодишните кандидати – удължава и усложнява процеса на кандидатстване. При съставянето на 5-годишния сеитбооборотен план кандидатите по мярка 214 вписват кодовете на културите, с които кандидатстват. При направена проверка, членовете на НАЗ установяват несъответствие в публикуваните на официалния сайт на ДФЗ / ПРСР / кодове на културите и използваните в системата СИЗП и ИСАК кодове. По-конкретно, несъответствие е открито в кодовете за рапица и люцерна, като са възможни неточности и при други култури.

Среща на Министъра на земеделието Проф. Иван Станков и браншовите организации

НАЗ предлага да бъде организирана първа опознавателна среща между министър Иван Станков и браншовите организации от сектор „Земеделие”. Гарантирането на своевременното изплащане на европейските и националните средства за земеделие, предотвратяването на неоснователно забавяне на проекти по Програмата за развитие на селските райони и осигуряване на нормално протичане на кампанията за подпомагане на земеделските производители през 2013 г. са сред основните теми, които не търпят отлагане в настоящия период.

Вашият коментар