понеделник, октомври 25, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
БиопрепаратиРастителна ЗащитаТорове и препарати

Недоволни отслужебното ръководство на МЗХ биоземеделци поискаха незабавно изплащане на парите по мерките от ПРСР

Мнозина от земеделските производители кандидатстващи по мерките за агроекология и биоземеделие могат да понесат санкции заради невъзможност да очертаят площите си

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

биоземеделие могат да понесат санкции заради невъзможност да очертаят площите си

Биологичните производители са останали крайно недоволни от управлението на служебния министър проф. Хр. Бозуков, и поискаха от новия министър незабавно изплащане на субсидиите за агроекология и биоземеделие. „Това всъщност не са субсидии, а компенсаторни средства , които се дават за да се компенсира по-слабото производство в сравнение с конвенционалните производители”, уточни на пресконференция Албена Симеонова, председател на Българска асоциация „Биопродукти”. Те отправиха критики за бездействието на служебното ръководство на аграрното ведомство, и посочиха като пример за неадекватната политика на МЗХ това, че днес са били извикани на среща на работната група за промени в Наредба №1 за биопроизводството без да са получили предварителна информация за готвените промени. „Имало е години, в които сме получавали средствата през януари или февруари, но никога не се е случвало така, че до края на април да не са ни били изплатени”, продължи тя.

Причината за бездействието на министерството Симеонова си обяснява или с липсата на капацитет или с безотговорност. Според биопроизводителите вместо да се отиде на едно по-високо ниво, с подписаната от служебния министър заповед за забрана за поемане на нови ангажименти по агроекологичните мерки се поставя на карта българското биопроизводство. Освен това заради забавяне на кампания 2017, мнозина от фермерите кандидатстващи по мерките за биоземеделие и агроекология няма да успеят да очертаят площите си, и ако не се удължи срокът на кампанията на общоевропейско ниво с решение на Брюксел, те ще търпят санкции. Сред проблемите за сектора е и този, че на биопроизводителите не е било позволено сами да изграждат преработвателни мощности по мярка 4.2 . Това е и причината по-голяма част от първичната продукция да се изнася навън, и да се връща на българския пазар на доста високи цени.

Към момента благодарение на бума в последните години делът на биопроизводството у нас е достигнал до 5%, а броят на биопроизводителите по данни на МЗХ е 7 285. Според животновъда Дойчин Ганев, биоживотновъдите които отскоро се възползват от компенсаторните средства ще са най-засегнати от спирането на приема по мерките 10 и 11, тъй като мнозина от тях сега ще заявяват животни за биологично отглеждане под условие. Освен това според промените в Наредба 2 за млякото, животновъдите ще бъдат обучавани сами да взимат проби и да ги карат в сертифицираните лаборатории за изследвания. У нас се оказва че има три сертифицирани лаборатории. Според биопроизводителите в сектора има голяма спекула основно от страна на търговците, което е причина за създадената представа у обществото, че биопродуктите у нас са скъпи. Скъпи според тях са вносните продукти, докато тези т отях произведени у нас са на цени близки до тези на ковенционалните. Те дадоха пример с козето сирене, чиято цена ако е произведено по конвенционален път е между 12 и 14 лева, то за биологичното тя не би трябвало да е над 18-19 лева. Делът на европейските субсидии в себестойността на произведената биопродукция е различен за отделните производства, като има такива, при които той не надвишава дела им в себестойността на производството на конвенционална земеделска продукция.

 

Вашият коментар