петък, юни 5, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Агро НовиниЖивотновъдствоНОВИНИ

Обнародвана е наредбата за подмярка 6.3

Кандидатите за подпомагане трябва да стопанисват цялата земя

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

„Държавен вестник” обнародва днес наредбата за една от най-атрактивните подмерки на ПРСР- 6.3 за стартова помощ за млади фермери. Кандидатите за подпомагане трябва да са физически или юридически лица, регистрирани като земеделски стопани по Наредба №3 от 1993 година , да имат най-малко 33% приходи от земеделска дейност за предходната година, да имат икономически размер на стопанството, в стандартен производствен обем (СПО) в границите между 2000 евро и 7999 евро включително, да са собственици, наематели или арендатори на цялата земя или животновъдни обекти и др. .

Общият размер на финансовата помощ е в размер на левовата равностойност на 15 000 евро, и се изплаща на два транша. Изпълнението на бизнесплана на одобрените за подпомагане земеделски стопани трябва да започне в срок до 9 месеца след сключване на договора. Той може да бъде изготвен безвъзмездно от служители на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) при спазване на изискванията на Наредба №7 от 2016 година.

 

Целия текст на наредбата: тук

NivaBG.com

Вашият коментар